Miini

Hej!

Ansökningstiden för H&M castingen baby/newborn är nu stängd. Sista ansökningsdag var den 24 aug.

Till alla som sökt: Vi behandlar alla ansökningar och återkommer med besked OM ni gått vidare.

Läs mer om miini och hur du blir medlem här.